Welkom

Welkom op mijn website. Mijn naam is Huibrecht Boluijt en ik ben sinds 2001 werkzaam als psycholoog in Middelburg. In mijn werk met mensen hecht ik veel waarde aan de kracht van de ontmoeting. In de ontmoeting met de ander ligt namelijk vaak een enorme schat aan informatie opgesloten waarin het antwoord op vele vragen aangereikt wordt. Die ontmoeting laat zich niet regisseren door een protocol. Het is eerder de opdracht om te ontvangen wat gegeven wordt in de uitwisseling van gedachten, gevoelens en gedrag tussen cliënt en therapeut. De kracht, vorm en uniciteit van deze interactie bepaalt daarbij de weg die wordt ingeslagen om wonden te kunnen helen of het gedrag te kunnen veranderen en daarmee het welzijn te kunnen verbeteren. Daarbij wordt enerzijds geprobeerd zeggingskracht toe te kennen aan het gevoel en anderzijds het denken een rol toe te dichten die het nodig heeft. Geen van beiden exclusief leidend, maar beiden samen sturend, zodat de balans tussen het hart en het verstand wordt hersteld. Immers kent het hart vaak een reden, die de ‘rede’ niet kent.   

Huibrecht Boluijt, Drs. in de Gezondheidspsychologie.


Ik ben sinds 2001 in het bezit van het doctoraaldiploma Psychologie, richting Gezondheidspsychologie en lid van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van gekwalificeerde psychologen. Dit is de overkoepelende organisatie van psychologen die zorg draagt voor de bewaking van de kwaliteit en de beroepsethiek van de psychologen en hun dienstverlening. Derhalve dienen zij zich te gedragen volgens en te handelen naar de kwaliteitsnormen en de beroepsethische codes van deze organisatie. Tevens ben ik gerechtigd tot het dragen van de beschermde titel psycholoog NIP en bezit ik de aantekening Psychodiagnostiek. Voordat ik besloot Psychologie te gaan studeren heb ik mijn eerstegraads bevoegdheid als Docent Lichamelijke Opvoeding behaald aan de Hogeschool Tilburg, richting Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Eerder was ik werkzaam als psycholoog bij een Arbodienst en bij een Psychodiagnostisch Onderzoeksbureau. Daarvoor was ik werkzaam als docent Lichamelijke Opvoeding en docent Psychologie en Pedagogiek. Sinds 2006 ben ik voornamelijk werkzaam als therapeut en sportpsycholoog. Daarnaast verzorg ik colleges in het hoger onderwijs over verschillende deelgebieden uit de Psychologie en geef ik lezingen, interviews en schrijf ik artikelen voor o.a. het NIP.

Wat en voor wie?
Als psycholoog werk ik in opdracht van particulieren, overheid- en uitkeringsinstanties, (top)sportorganisaties, (zorg)verzekeraars, reïntegratiebureaus en huisartsen en ben ik derhalve werkzaam binnen de volgende expertisegebieden:

  1. psychodiagnostiek, begeleiden en/of behandelen, waaronder ook indicatiestelling en second opinion bij mensen met psychische en/of psychosociale klachten;
  2. trainingen en consultancy op het gebied van arbeidsreïntegratie, teams en organisaties, waaronder crisismanagement, psycho-educatie en (mental) coaching;
  3. sportpsychologische ondersteuning, begeleiding en (team) interventies.

Om tot een optimale realisering van doelen te komen werk ik waar nodig samen met (para)medische collega-behandelaars.